پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: از علم و دانش بسیار عقب مانده ایم .

اوتار دایره ناشناخته اند: از علم و دانش بسیار عقب مانده ایم .: اوتار دایره تمام اشکال مضلع را پدید می آورند . چرا رسم 5 ضلعی منتظم محاطی تا کنون اتفاق نیفتاده است؟ 5 ضلعی مننتظم محاطی موجود .ناقص است ...

از علم و دانش بسیار عقب مانده ایم .

اوتار دایره تمام اشکال مضلع را پدید می آورند .
چرا رسم 5 ضلعی منتظم محاطی تا کنون اتفاق نیفتاده است؟
5 ضلعی مننتظم محاطی موجود .ناقص است .

اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار فراتر از سخت و مشکل است

 دانشمندان بیاموزید
اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار فراتر از سخت و مشکل است: دانشمندان محترم و معزز جهان چرا در مورد محاسبه اوتار دایره ما را در بی خبری مطلق قرار داده اید؟

محاسبه اوتار دایره بسیار فراتر از سخت و مشکل است

دانشمندان محترم و معزز جهان
چرا در مورد محاسبه اوتار دایره ما را در بی خبری مطلق قرار داده اید؟

اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار پیچیده است

 این ترسیم دقیق علمی گویای حقیقت است
اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار پیچیده است: دانشمندان و بزرگان جهان دانش محاسبه اوتار دایره فوق العاده بغرنج است چرا این موضوع را کتمان کرده اید؟

محاسبه اوتار دایره بسیار پیچیده است

دانشمندان و بزرگان جهان دانش محاسبه اوتار دایره فوق العاده بغرنج است
چرا این موضوع را کتمان کرده اید؟

اوتار دایره ناشناخته اند: trisection angle: dinbali hassan

 دانشمندان از این ترسیم هیچ اطلاعی ندارند
اوتار دایره ناشناخته اند: trisection angle: dinbali hassan: از علم و دانش trisection angle: dinbali hassanغافل شده ایم

از اوتار دایره چه می دانید؟

دانشمندان محترم جهان اوتار دایره  راباید با قطر دایره سنجید.

از علم و دانش غافل شده ایم

محل قرار گرفته اوتار دایره در سطح دایره است.
تمام اوتار دایره بر قطر دایره منطبق شده اند..
قطردایره محل تجمع اوتار دایره است .
تمام اوتار دایره باید با قطر سنجیده شوند..
معیار برای سنجش اوتار دایره قطر است .

از علم و دانش غافل شده ایم