پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: من ( حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان) ...

من ( حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان) برعدد غلط 3.14 خط بطلان می کشم


گوگل مروج این مثال هایگوگل مروج این مثال های غلط است

گوگل مروج این مثال های غلط است