پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

جمهوری اسلامی کتاب هندسی علمی تائید شده خودش را با نظریه باطل می کند

متولیان علم در این کشور همه گاودل اند

متولیان علم در جمهوری اسلامی همه گاو ریش اند

این سند من است

نظریه علمی جدید

اولین عدد 1 است. پس 1 عدد اول است

نظریه جدید علمی

هر خط مستقیم ویا منحنی هندسه نماینده عددی از اعداد حسابی و جبری است
هندسه دان برجسته جهان