پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه

هیچ هندسه دانی تا به امروز نتوانسته است یکی از کار های اعجاب برانگیز مرا انجام دهد


هندسه دان برجسته جهان: گوگل مروج این مثال های غلط است

هندسه دان برجسته جهان: کشف اصل در هندسه مدرن

هندسه دان برجسته جهان: کشف اصل در هندسه مدرن: اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن : اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .

۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: من ( حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان) ...

من ( حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان) برعدد غلط 3.14 خط بطلان می کشم


گوگل مروج این مثال هایگوگل مروج این مثال های غلط است

گوگل مروج این مثال های غلط است