پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه

به علم و عالم خیانت بسیار شده است

اوتار دایره ناشناخته اند: هندسه دان برجسته جهان: اوتار دایره ناشناخته اند: کشف اصل در هندسه مدرن : اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط د...

۱ نظر:

  1. تمام حک.مت های جهان به عالم خیانت می کنند.
    www.dinbali.com
    pi=3.154700538379
    you tube

    پاسخحذف