پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیارسخت و پیچیده است...

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار...:  دانشمندان بیاموزید اوتار دایره ناشناخته اند: محاسبه اوتار دایره بسیار فراتر از سخت و مشکل است : دانشمندان محترم و معزز جهان چرا در مو.رد دانشی به این عظمت
سکوت کرده اید؟..
این ترسیم فوق العاده علمی را ببینید تا در یابید کار چقدر مشگل است.
این مشگل عظیم با دایره مثلثاتی بی منطق حل و فصل نمی شود
 شدت سختی در محاسبه اوتار دایره

۱ نظر: