پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

از علم و دانش بسیار عقب مانده ایم .

اوتار دایره تمام اشکال مضلع را پدید می آورند .
چرا رسم 5 ضلعی منتظم محاطی تا کنون اتفاق نیفتاده است؟
5 ضلعی مننتظم محاطی موجود .ناقص است .

۱ نظر: