پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

محاسبه اوتار دایره بسیار پیچیده است

دانشمندان و بزرگان جهان دانش محاسبه اوتار دایره فوق العاده بغرنج است
چرا این موضوع را کتمان کرده اید؟

۱ نظر: