پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

محاسبه اوتار دایره بسیار فراتر از سخت و مشکل است

دانشمندان محترم و معزز جهان
چرا در مورد محاسبه اوتار دایره ما را در بی خبری مطلق قرار داده اید؟

۱ نظر: