پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

دانشمند عالم در یاب

اصل :
محیط هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .
توضیح اصل :
هر ضلع مثلث متساوی الاضلاع با کمان 180 درجه دایره ای برابر است .
 مثلث متساوی الاضلاع

۱ نظر: