پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

گوگل دلالی و حمایت از بازار سکس را به ترویج علم و دانش ترجیح می دهد
۱ نظر:

  1. گوگل دلالی و حمایت از سکس رابه ترویج علم و دانش تر جیح می دهد

    پاسخحذف