پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

اعداد ترانساندان با ستاره رسم پذیر گردید.

اصل :
عدد ترانساندان رامی توان باستا ره رسم نمود .۱ نظر:

  1. مبادا این اصول درخشان را مردم ببینند و آگاه شوند در آن صورت نان تان آجزر می شود.

    پاسخحذف