پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: اعداد ترانساندان با ستاره رسم پذیر گردید.

اوتار دایره ناشناخته اند: اعداد ترانساندان با ستاره رسم پذیر گردید.: اصل : عدد ترانساندان رامی توان باستا ره رسم نمود .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر