پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف مهمترین اصل در هندسه که منجر به محاسبه عدد دقی...

اوتار دایره ناشناخته اند: کشف مهمترین اصل در هندسه که منجر به محاسبه عدد دقی...: اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی ضریبی از 3.154700538 متر است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر