پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ دی ۱, سه‌شنبه

اوتار دایره ناشناخته اند: اوتار دایره ناشناخته اند: کشف پر ارزش ترین اصل در ...

 کشف پر ارزش ترین اصل در ...: اوتار دایره ناشناخته اند: کشف پر ارزش ترین اصل در هندسه : اصل : محیط هر دایره ای با پیرامون مربعی نقطه به نقطه برابر و مساوی
است .

۱ نظر: