پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

دانشمندان عالمان جهان


 دانشمندان عالمان جهان: شیوه محاسبه عدد پی کشف شد

۱ نظر: