پست ویژه

دانشمند عالم دریاب

دانشمند عالم دریاب: اوتار دایره ناشناخته اند: دانشمند عالم دریاب : اصل : طول هر ضلع مثلث متساوی الاضلاعی با طول کمان 180 درجه دایره ...

۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

: گوگل علم را مخفی می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

گوگل علم را مخفی
می کند تا حماقت از رونق نیفتد.

۱ نظر: